ការ​បន្លឺ​សំឡេង​របស់​ស្ត្រី​ជនជាតិដើម​ភាគតិច និង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រើសអើង

នេះ​គឺជា​គម្រោង​បណ្ដុះបណ្ដាល​ផ្នែក​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ ដែលបាន​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ដល់​បេក្ខជន​ចំនួន ១២ នាក់។ បេក្ខជន​មកពី​ទីជនបទ​នៃកម្ពុជា ដូចជា​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី រតនគិរី និង​បន្ទាយមានជ័យ ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស ហើយ​គម្រោង​ក៏បាន​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យពួកគេ​ថត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​នៅឯខេត្ត​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់។ គោលបំណង​នៃ​គម្រោងនេះ គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​សិទ្ធិអំណាច ជាពិសេស​ដល់ស្រ្តី​ជនជាតិដើម​ភាគតិច និង​ក្រុម​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​រើសអើង និង​ផ្តល់​សំឡេង​បញ្ចេញ​មតិ​ដល់ពួកគេ តាមរយៈ​ពហុ​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ថ្មី។

អានបន្ថែម »
  • ឧបត្ថម្ភដោយ


  • សហការដោយ