បណ្ណសារ

នៅក្នុងផ្នែកបណ្ណសារ សាធារណជននឹងបានឃើញភាពយន្ត
ដែលថតដោយលោក Gabriel Veyre សម្រាប់សមាគម
ហ្វ្រែលុយមីញ៉ែ នៅចុងសតវត្សរ៍ទី១៩ បច្ចុប្បន្នភាពនៃ
ប្រទេសកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ខ្សែអាត់សំឡេងវិទ្យុ
នាសម័យនោះ ភាពយន្តឃោសនាខ្មែរក្រហម ស្ថាប័ន
ឯកសារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសោតទស្សន៍
(Ina) ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជា ភាពយន្តឯកសារ និងភាពយន្តអប់រំ
សម័យបច្ចុប្បន្ន ភាពយន្តប្រឌិតរបស់សម្ដេច នរោត្តម សីហនុ
លោកអ៊ីវ៉ុង ហែម លោកលី ប៊ុនយីម កម្រងរូបថតពិសេសៗ
របស់អ្នកស្រីអេលីហ្សាបែត ប៊ែកគ័រ លោកកាត់ធ្លីន អ៊ុកគីវ
លោកចន វីង លោកស្តេហ្វាន ហ្សាណាំង លោកប៉ូល ខាំមីង
ភាពយន្តរបស់លោកប៉ាន់ រិទ្ធី ចម្រៀងផ្សេងៗ និងភ្លេងប្រពៃណី។

សាលពិគ្រោះឯកសារ

សាធារណជនអាចទស្សនាបណ្ណសាររបស់យើង
បាននៅក្នុងម៉ោងធ្វើការរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ។
សាធារណជនអាចជ្រើសរើសប្រធានបទណាមួយ
ឬទុកឱ្យអ្នកវិភាគឯកសាររបស់យើងជាអ្នកណែនាំ។
ពួកគេនឹងបង្ហាញពីឯកសារណាដែលអាចឱ្យ
សាធារណជនចូលចិត្ត ឬឯកសារថ្មីៗដែល
មជ្ឈមណ្ឌលទើបទទួលបាន។

ព័ត៌មានប្រតិបត្តិ » »

ទស្សនាបណ្ណសារ

ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជួយរៀបចំការមក
ទស្សនា ឬការបញ្ចាំងភាពយន្តពិសេស ទទួល
ក្រុម ឬសិស្សានុសិស្ស ដឹកនាំធ្វើសិប្បសាលា
ឬរៀបចំកម្មវិធីនានាទាក់ទងនឹងបណ្ណសាររបស់
យើង។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ !

រៀបចំការមកទស្សនារបស់លោកអ្នក » »

ពិគ្រោះបណ្ណសារតាមរយៈកុំព្យូទ័រ

បណ្ណសារទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់អាច
ដាក់ឱ្យទស្សនាអស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែការ
ពិគ្រោះឯកសារតាមរយៈលេខសម្រង់ព័ត៌មាន
ដែលជាបញ្ជីទាក់ទងនឹងរាល់ព័ត៌មាន
ទាំងអស់(ប្រភេទ និងខ្លឹមសារនៃឯកសារ)
នឹងដាក់ជូនទស្សនានាពេលខាងមុខ។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មី» »

បណ្ណសារទទួលបានការចូលទស្សនាច្រើនជាងគេ

សាធារណជនរបស់យើង ភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរ ដែលពួកគេចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តប្រឌិតនាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ ឬ១៩៩០។ យុវជនវ័យក្មេង ក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរទៅនឹងសម័យខ្មែរក្រហម ដោយទស្សនាជាពិសេសភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី ឬ អាឌ្រីយ៉ង់ ម៉ាបេន។

ភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធី អាចទស្សនាបាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល » បញ្ជីឈ្មោះបណ្ណសារទាំងអស់»

  • 1. Le téléphone qui tue — Yvon Hem, fiction, 2005

  • 2. Khmers après Angkor — Ly Bun Yim, fiction, 1971

  • 3. S21, la machine de mort khmère rouge — Rithy Panh, documentaire, 2002

  • 4. Chants révolutionnaires khmers rouges (2)

  • 5. Rumduol Angkor — Yvon Hem, fiction, 2004

  • 6. Un soir après la guerre — Rithy Panh, fiction, 1997

  • 7. Chants révolutionnaires khmers rouges (1)

  • 8. Le papier ne peut pas envelopper la braise — Rithy Panh, documentaire, 2006

បេសកកម្មរបស់យើង

ក្រុមការងារផ្នែកបណ្ណសារ មានបេសកកម្មប្រមូលឯកសារទាំងអស់ ទាំងឯកសារជាសម្លេង រូបថត និងភាពយន្តដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា។ ការប្រមូលឯកសារ គឺធ្វើឡើងទាំងនៅក្នុងប្រទេស
និងទាំងអន្តរជាតិ។ អ្នកវិភាគឯកសារយើង នឹងបង្កើតជាលេខសម្រង់ព័ត៌មាន ដែលជួលសម្រួល
ដល់ការងារស្រាវជ្រាវនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង។

យើងអាចបម្លែងទៅជាប្រព័ន្ធឌីជីថលលើឯកសារទាំងនោះ ហើយភាពយន្តមួយចំនួនដែលចាំបាច់
ត្រូវជួសជុល យើងនឹងស្វែងរកស្ថាប័នឯកសារនានា និងទម្រចាំបាច់ សម្រាប់ការអភិរក្សនេះ។
ជាក់ស្ដែង មុននឹងដាក់បង្ហាញបណ្ណសារទាំងនេះដល់សាធារណជន៖ ឯកសារទាំងនោះនឹងត្រូវបាន
បកប្រែជាបីភាសា (ខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង) និងឯកសារខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ចូលសម្លេងជា
ភាសាខ្មែររួច។

ទស្សនាឯកសារជាការងាររបស់យើង៖ បុប្ផាណា៖ ស្រមោល និងពន្លឺ »

ផ្ដល់បណ្ណសារ

បុគ្គលសំខាន់ៗកាន់តែច្រើននាំយកកម្រងរូបថត
ភាពយន្ត ខ្សែអាត់សម្លេង ឬថាសខ្មៅផ្ដល់មកឱ្យ
មជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បីឱ្យសមុច្ច័យរបស់យើងកាន់
តែសម្បូរណ៍បែប។ យើងមិនរក្សាទុកឯកសារ
ដើមទាំងអស់នេះទេ។ ម្ចាស់ឯកសារទាំងនេះ
នឹងយកត្រឡប់ទៅវិញ ក្រោយចប់ការបម្លែង
ឯកសារជាប្រព័ន្ធឌីជីថល លើកលែងតែពួក
គាត់ផ្ដល់អាទិភាពឱ្យយើងរក្សាទុក ដែលយើង
នឹងរក្សាទុកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ប្រសើរ។

ផ្ដល់បណ្ណសាររបស់លោកអ្នក »

Faire un don d’archive »

ការប្រមូល

តំបន់អង្គរ ភាពយន្តខ្មែរ បរិស្ថាន ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម របាំបុរាណខ្មែរ សាសនា និងប្រពៃណី ស្ត្រីខ្មែរ ទីក្រុងភ្នំពេញ សុខភាព ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ទស្សនកិច្ចរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ ហ្សាល ឌឺហ្គូល ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៦…

បច្ចុប្បន្ននេះ មូលដ្ឋានទិន្ន័យរបស់យើង ប្រមូលបានឯកសារចំនួន១២៩ប្រភេទសមុច្ច័យផ្សេងៗគ្នា។ ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជននូវវីដេអូចំនួន ១៩៣៦ (ស្មើនឹង ៦៧០ម៉ោង ៤០នាទី និង១៥វិនាទី) បណ្ណសារជាសម្លេងចំនួន ៨៤៧ (ស្មើនឹង ២០៩ម៉ោង ៤១នាទី និង២៨វិនាទី) និងកម្រងរូបថតចំនួន១៥៧ (ដែលកម្រងនីមួយៗមានចន្លោះពី២០ទៅ១០០រូបថត)។

សមុច្ច័យទាំងអស់

Voir la liste complète des collections

បណ្ណសារខ្មែរក្រហមដែលមិនអាចរកឃើញនៅក្រៅមជ្ឈមណ្ឌល

មជ្ឈមណ្ឌលយើងអាចឱ្យសាធារណជនពិគ្រោះឯកសារ ដែលជាបណ្ណសារដ៏កម្រនៃភាពយន្តឃោសនា
ខ្មែរក្រហម។ ភាពយន្តទាំងនេះប្រមូលបានមកពីនាយកដ្ឋានភាពយន្តកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ និងនៅក្នុង
ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀត។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និង២០០៧ ភាពយន្តទាំងនេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញ បម្លែង
ជាប្រព័ន្ធឌីជីថល និងថតចម្លងជាថ្មី តាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិសោទស្សន៍ (Ina) និងមូលនិធិថមស៊ុន
(ក្លាយទៅជាមូលនិធិ Technicolor)។ ប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការជួយសង្រ្គោះភាពយន្តទាំងអស់នេះពី
ភាពខូចខាត។ ភាពយន្តដើមត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ។

ភាពយន្តរបស់លោក ប៉ាន់ រិទ្ធីដែលអាចទស្សនានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល

ជំរំជនភៀសខ្លួនសាយធូ (១៩៨៩)
ស៊ូឡឺម៉ាន ស៊ីស៊េ (១៩៩០)
ប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះសង្គ្រាម និងសន្តិភាព (១៩៩២)
អ្នកស្រែ (១៩៩៤)
គ្រួសារមីងតាន់ (១៩៩៥)
បុប្ផាណា រឿងសោកនាដកម្មនៃស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ (១៩៩៦)
ពន្លឺនៃការសម្លាប់រង្គាល៖ ភាពយន្ត១០រឿង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រាប់មីន១០០លានគ្រាប់ (១៩៩៧)
រាត្រីមួយក្រោយសង្គ្រាម (១៩៩៧)
វ៉ាន់ ចាន់ ឬនៅឆ្នាំ២០០០នេះ ខ្ញុំមានអាយុ៥០ឆ្នាំ (១៩៩៨)
ដែនដីនៃព្រលឹងវិលវល់ (១៩៩៩)
Que la barque se brise, que la jonque s’entrouvre (២០០០)
មន្ទីរស២១ ម៉ាស៊ីនពិឃាតខ្មែរក្រហម (២០០២)
អ្នកអង្គរ (២០០៣)
សិល្បៈនៅមហោស្រពឆេះ (២០០៥)
ក្រដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេ (២០០៦)
សត្វប្រមាញ់ចិញ្ចឹម (២០១១)
ឌុច គ្រូលត់ដំនៅឋាននរក (២០១២)

ការចម្លង និងការទិញ

មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា មិនមែនជាម្ចាស់
កម្មសិទ្ធិរបស់សមុច្ច័យទាំងអស់ដាក់ជូន
ទស្សនានៅសាលពិគ្រោះឯកសារទេ លើក
លែងតែជាករណីការផ្ដល់ឱ្យជាក់លាក់។

ប្រសិនបើចង់បានសិទ្ធិផលិតឡើងវិញ
ចំពោះរូបថត ភាពយន្ត និងខ្សែអាត់
សម្លេង យើងអាចទំនាក់ទំនងអ្នកដែល
ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជូន និងដោយផ្ដល់ជា
តារាងតម្លៃ។

ក្នុងករណីខ្លះ និងដោយឡែក ប្រសិនបើ
មានការបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយ
លក្ខណ៍អក្សររវាងអ្នកស្នើសុំ និងម្ចាស់
កម្មសិទ្ធិ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានឹងផ្ដល់
ជូននូវសេចក្ដីចម្លងនៃបណ្ណសារនោះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម » »

មូលដ្ឋានទិន្នន័យហនុមាន

ប្រភេទនៃសមុច្ច័យរបស់យើងទាំងអស់ គឺ
មាននៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើង
ដែលមានឈ្មោះថា មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
ហនុមាន ដែលមានជាបីភាសា៖ ខ្មែរ
អង់គ្លេស និងបារាំង។

ការស្រាវជ្រាវធ្វើឡើងតាមរយៈពាក្យគន្លឹះ
ទៅតាមសមុច្ច័យ តាមប្រភេទឯកសារ ឬ
តាមសម័យកាល។ ការស្រាវជ្រាវបែប
ជំនាញ នឹងអាចជួយសម្រួលដល់លោក
អ្នកនូវអ្វី ដែលលោកអ្នកចង់បានដូចជា
ចំណងជើង ប្រធានបទ បុគ្គលភាព
ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទផលិត ឬកាល
បរិច្ឆេទចេញផ្សព្វផ្សាយ...

មូលដ្ឋានទិន្នន័យហនុមាន គឺជាកម្មវត្ថុ
ដែលតែងត្រូវធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងចាប់តាំង
ពីដាក់ឱ្យដំណើរការនាឆ្នាំ២០០៦មក
ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងប្រើប្រាស់
ជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យទី៣។ ប្រទេសមួយ
ចំនួន ដូចជាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាស្សូជា
ដើមបានមានចំណាប់អារម្មណ៍លើ
មូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះ និងបានចែករំលែក
ចំណេះធ្វើជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញ
របស់យើង ហើយមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះក៏
ត្រូវបានកត់សម្គាល់ផងដែរដោយអ្នក
ជំនាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះ។