ឌុច គ្រូលត់ដំនៅឋាននរក

ប៉ាន់ រិទ្ធី

២៥ ដុល្លា

កម្ពុជា​ចន្លោះ ឆ្នាំ​១៩៧៥ - ១៩៧៩ ខ្មែរ​ក្រហម​​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​ប្រមាណ ១.៨លាន​នាក់ (មួយ​ភាគ​បួន​នៃ​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​) ។ កាំង ហ្កេក​អ៊ាវ (ឌុច) ទទួល​ខុស​ត្រូវ ៤ឆ្នាំ​នៅ​មន្ទីរ​ ម-១៣ មុន​នឹង​អង្គ​ការ ចាត់​តាំង​គាត់​មក​កាន់​ស-២១ នៅ​ភ្នំពេញ​។ ជា​លេខា​ធិ​ការ​បក្ស ឌុច​បាន​បញ្ជា​ម៉ាស៊ីន​ពិឃាដ​ខ្មែរ​ក្រហម​​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​១៩៧៥ - ១៩៧៩ ដែល​យ៉ាង​តិច​ណាស់​មាន​មនុស្ស​ប្រមាណ ១២ ២៨០នាក់​បាន​ស្លាប់ តាម​រយៈ​ឯកសារ​នៅ​សេស​សល់ ។ ប៉ុន្ដែ​មិន​ដឹង​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ដែល​បាន​បាត់​ខ្លួន ”កម្ទេចនិង​បំផ្លាញ​ឲ្យ​បាត់​សូន្យ​?​” ។ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៩ ពេល​ដែល​ឌុច​ចូល​សវនា​ការ រិទ្ធី ប៉ាន់ បាន​សួរ​សំណួរ និង​ទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​ពី​ឌុច​។


avatar