តន្ត្រីរ៉ុក សតវត្សរ៍ទី៦០-៧០ (២០១៣)

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា

តម្លៃ ៥ដុល្លារ

ខ្សែអាត់សម្លេងដើម យកមកជួសជុលឡើងវិញ នូវចម្រៀងរ៉ុកខ្មែរដ៏ល្បី នាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០-៧០


avatar