កងទ័ពស្រមោល

ខ្សែភាពយន្តរបស់ហ្សង់ព្យែរ មែលវីល ១៣៧នាទី ១៩៦៩ ភាសាបារាំង

ខ្សែភាពយន្តនេះនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍​កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៤២ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង ដែល​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ពួកណាហ្ស៊ី។ ហ្វីលីព ហ្សែរប៊ីយែរ មេ​ដឹក​នាំ​បណ្ដាញ​ចលនា​តស៊ូ ត្រូវ​បាន​ប៉ូលីស​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន ឃុំ​ឃាំង​នៅ​ក្នុង​ជំរំ​មួយ ដើម្បី​បញ្ជូន​ខ្លួន​ទៅ​សួរ​ចម្លើយ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស។ គាត់​គេច​ខ្លួន​បាន​សម្រេច។ ប៉ុន្តែ​សមាជិក​ក្នុង​បណ្ដាញ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ហើយ​កា​រ​ព្យាយាម​​រត់​គេច​ខ្លួន​ មិន​មែន​ចេះ​បាន​សម្រេច​គ្រប់​ពេល​នោះ​ឡើយ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 30, 2017 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Cine Soiree