កម្មវិធីថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា ភាពយន្ដរាត្រី

ជម្រកចុងក្រោយ

ដឹកនាំដោយអានឡ ប៉ូរ៉េ និងហ្គីយ៉ូម សួន ៥៥នាទី ឆ្នាំ ២០១៣ ភាសាដើម និងមានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

នៅ​មិន​ឆ្ងាយ​ប៉ុន្មាន​ពី​ព្រំដែន​វៀតណាម ជន​ជាតិ​ព្នង​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ធ្វើ​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​គេ​អះ​អាង​ថា​ជា «ការអភិវឌ្ឍ»។ ពួកគេ​បាត់​បង់​ទី​បញ្ចុះ​សព បាត់​បង់​ចម្ការ ព្រៃ​ដែល​ជា​អ្នក​បី​បាច់ និង​ការ​ពារ​ពួក​គេ ព្រោះ​ព្រៃ​នោះ​ត្រូវ​បាន​ឈូស​ឆាយ ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មក​ដាំ​កៅស៊ូ។ ជីវិត​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ជា​ថ្មី...

សម្រាប់​​ការ​​ចូល​​រួម យើង​​ខ្ញុំ​សូម​​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​សម្រាប់​វិភាគ​ទាន​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការ​ទ្រទ្រង់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ទាំង​មូល​

avatar
  • September 10, 2015 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Other