ការធ្វើរដ្ឋប្រហារ

ដឹកនាំដោយសម្ដេច នរោត្ដម សីហនុ ៩២នាទី ឆ្នាំ ១៩៩៨ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម

ខ្សែភាពយន្តនេះ បង្ហាញប្រាប់ពី​រឿង​រ៉ាវ​នៅ​ពី​ក្រោយ​រដ្ឋប្រហារ​ នៅ​​ក្នុង​​ប្រទេស​​កម្ពុជា ថ្ងៃ១៨ ខែ​មីនា ១៩៧០ ដែល​បាន​រៀប​រាប់អំពី ស្ថានភាពសង្គម និង​នយោបាយ​របស់រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​​ខ្មែរ រហូត​ដល់​ដង្ហើម​ចុង​ក្រោយ​នៃ​របប​នេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 18, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday