ការលេចត្រដែតឡើង​ជា​ថ្មី​នៃ​នាដកាសួគ៌ា

ដឹកនាំដោយប៊ែកដូ ហ្សង់ ល្វី ១៩៩៤ ៥៣នាទី ភាសាបារាំង

គោលសំខាន់​នៃរបាំ​បុរាណ​ខែ្មរ​ គឺជា​ផែ្នក​មួយ​នៃ​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ។ របាំ​បុរាណ​ភាគ​ច្រើន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ឧទ្ទិស​ដល់​ទេវតា និង​បុព្វបុរស។ របាំ​ទាំង​នោះ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ជំនាន់​មួយ​ទៅ​ជំនាន់​មួយ អស់​រយៈពេល​ជាង​១៥០០ឆ្នាំ​ហើយ។ ប៉ុន្ដែ ត្រូវ​ធ្លាក់​ចុះ​បាត់​ស្រមោល​នា​ចុង​ទសវត្សរ៏​ទី៧០ នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​ខែ្មរ​ក្រហម​ឡើង​កាន់​អំណាច។ ក្រោម​របប​ប៉ុលពត ៩០% នៃ​សិល្បករ​បាន​​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​នាំ​យក​ចំណេះ​វិជ្ជា​របស់​គេទៅ​​ជាមួយ។ លោក​យាយ ឯម ធាយ ជា​មនុស្ស​ចុង​ក្រោយ​គេ​ម្នាក់ ដែល​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ផែ្នក​របាំ​ប្រពៃណីនេះ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 31, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday