កំហុសកម្ពុជា

ដឹកនាំដោយប៊ែកណា ហ្សក ២០០០ ៥១នាទី ភាសាបារាំង

ឯកសារនេះរម្លឹកឡើងវិញ​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្ងៃ១៧ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅ​ពេល​ដែល​ទ័ព​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ចូល​ដល់​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​បាន​​​ផ្តួល​រំលំ​របប​លន់ នល់។ ចលនាបដិវត្តន៍នេះត្រូវ​បាន​គាំទ្រ​ដោយ​មតិ​មហាជន​ពិភព​លោក​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មកហើយ។ លោក ហ្សង់ ឡាគូទៀរ អ្នក​កាសែត​​ជំនាញ​ខាង​បញ្ហា​ឥណ្ឌូចិន ធ្លាប់​គាំទ្រ​ចលនា​បដិវត្តន៍​នេះ​ដែរ មុន​​នឹង​ឡើង​មក​​បក​ស្រាយ​ពី​ការ​យល់​ច្រឡំ​របស់​គាត់​តាម​​ទូរទស្សន៍​បី​ឆ្នាំ​ក្រោយមក។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 17, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday