ក្នុងភាពងងឹត

ផលិតដោយ BBC World Service Trust ៩៦នាទី ឆ្នាំ ២០០៧ ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ខ្សែភាពយន្តបែបកម្សត់​និយាយ​ពី​បញ្ហា​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស និង​ពលកម្ម​កុមារ​នៅ​កម្ពុជា។ នៅ​​ពេល​យុវតី​កុល្លិការ ដែល​ជា​ក្មេង​ស្រី​មក​ពី​តាម​ខេត្ត ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​នៃអំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស ដែនដែល​ជា​បង​ប្រុស ក៏​ចេញ​ជួញ​សង្គ្រោះ​នាង។ ពួកគេ​រៀប​រាប់​រឿង​រ៉ាវ​ទាំង​នេះ ប្រាប់​ទៅ​ដារ៉ា​(ក្មេងខាត់​ស្បែកជើង) និង​ម្លិះ​(ក្មេងលក់ផ្កា) ដែល​កំពុង​ត្រូវ​គេ​ល្បួង​យក​ទៅ​ធ្វើការ​ ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ទាំងពីរ​ដឹង​ខ្លួន​ទាន់ កុំអី​ត្រូវ​គេ​បោក​ដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 12, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday