គំនូរជីវចលអន្តរជាតិ វគ្គ១

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៨រឿង រយះពេល៧៦នាទី

១. សុនខពិការភ្នែក, ឥណ្ឌា, ៦នាទី
២. ប៉ាវម៉ូ, តៃវ៉ាន់, ១០នាទី
៣. គូស្នេហ៍ក្រូម៉ូសូម, ជប៉ុន, ៥នាទី
៤. លោកយាយលោកឡេង, ហ្វីលីភីន, ៨នាទី
៥. ពន្លឺ, អ៉ីរ៉ង់, ៨នាទី
៦. ដីសរបស់ក្មេងស្រីតូច, ឥណ្ឌូនេស៉ី, ៥នាទី
៧. ដំណើរផ្សងព្រងរបស់ល៊ាងល៊ាង, ១២នាទី
៨. រូងផ្លូវដ៏ស្ងប់ស្ងាត់, តៃវ៉ាន់, ២២នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 27, 2017 · 1:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening