ឆ្នាំអន្ធកាល

ដឹកនាំដោយ វិនឌែតធី តូម៉ាស់ ៤៤នាទី ២០០៣ ភាសាអង់គ្លេស

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧១ ខុង សេម អាយុ១៤ឆ្នាំ បាន​ក្លាយ​ជា​កង​កាំភ្លើង​ធំ​​របស់ទាហាន​ជើង​ទឹក។​ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤ សេម បានទៅសហរដ្ឋអាមេរិច ដើម្បីរៀនបន្ថែមផ្នែក​យោធា​ តាមរយៈកម្មវិធីជំនួយ​យោធានៅកម្ពុជា។ នៅពេលដែលខ្មែរក្រហម​ ឡើងកាន់​អំណាច​នៅទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​​ក្នុងឆ្នាំ​១៩៧៥​ សេម កំពុង​ស្ថិតនៅ​រដ្ឋ​តិចសាស់​ គាត់​មិន​អាច​វិល​​ត្រឡប់​​មក​​កម្ពុជា​​វិញបាន...


ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 25, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday