ជនរងគ្រោះ

ផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្ដីកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២ ១១៤នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

សាមីន ជាក្មេងស្រីអាយុ​១២ឆ្នាំ​ម្នាក់។ រូបរាង​កាយ និង​ផ្លូវ​ចិត្ត​របស់​នាង​ទទួល​រង​ការ​បង្ខំ​រំលោភ​ផ្លូវ​​ភេទ​ពី​ឪពុក​ចុង។ ផល​ប៉ះពាល់​បាន​ប្រែ​ក្លាយ​​​សាមីន ពី​ក្មេង​ស្លូត​បូត​ឆ្លាត​វាងវៃ ទៅ​ជា​ក្មេង​ឆេវ​ឆាវ​ខ្លាច​នេះ​ខ្លាច​នោះ។ តើ​អនាគត​នាង​នឹង​ទៅជា​យ៉ាងណា?

អ្នកគ្រូ​សីលា​ជា​គ្រូ​របស់​កុមារី​សាមីន។ ខ្វះ​តែ​១ខែ​ទៀត​ដល់​ថ្ងៃ​ចូល​រោង​ការ ស្រាប់​តែ​នាង​ត្រូវ​គេ​ចាប់​រំលោភ។ នាង​បាន​ព្យាយាម​លាក់​រឿង​នេះពី​គូ​ដណ្តឹង ប៉ុន្តែ​ក្រដាស​ធ្វើ​ម៉េច​នឹង​អាច​ខ្ចប់​ភ្លើងបាន​ទៅ? ទី​បំផុត​គូ​ដណ្តឹង​នាង​បាន​ដឹង​រឿងនេះ។ តើជីវិត​ស្នេហា​របស់​នាង នឹង​ទៅជា​យ៉ាងណា?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 23, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday