ជីវិតសិល្បករនៅមហោស្រពឆេះ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ៨៣នាទី ២០០៥ ភាសាខ្មែរ និងមានអក្សរអង់គ្លេសពីក្រោម

ខ្សែភាពយន្ត នេះបង្ហាញពីជីវិតរបស់អ្នកសម្ដែង និងអ្នករបាំ ដែល​ប្រឹង​តស៊ូ​ហ្វឹក​ហ្វាត់​សិល្បៈ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​អតីត​រោង​មហោស្រព​ជាតិ​ ដែល​បាន​ឆេះ​ខូច​ខាត។ សាល​មហោស្រព​ជាតិ​ព្រះសុរាម្រិត​ ត្រូវ​បាន​រចនា​ប្លង់​ឡើង​ដោយ​លោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ នៅ​ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៦០។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 5, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening