ជំរំសាយធូ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ៩១នាទី ឆ្នាំ១៩៨៩ ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ភាពយន្តឯកសារស្ដីពី​​ស្រ្តី​ជន​ភៀស​​ខ្លួន​​មួ​យ​​រូប និង​​ក្រុម​​គ្រួសារ​​របស់​​គាត់ ដែល​​រៀប​​រាប់​​អំពី​​ការ​​រត់​​ភៀស​​ខ្លួន ការ​​នឹក​​រលឹក​​ដល់​​ស្រុក​​កំណើត ភាព​លំបាក និង​​ភាព​​ភ័យ​​ខា្ល​​​​​​​​​​ច​​លាយ​​ឡំ​​នឹង​​ក្តី​​សង្ឃឹម។​ រឿង​រ៉ាវ​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​រៀប​រាប់​ទាំង​បង្ហាញ និង​មិន​បង្ហាញ​មុខ ដោយ​មាន​អម​ជា​មួយ​នូវ​រូបភាព​សមាជិក​គ្រួសារ និង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាជននៅក្នុងជំរំ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 16, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday