ដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក

ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី១២ វិច្ឆិកា ម៉ោង ៥ល្ងាច

ភាពយន្តឯកសារចំនួន៥ ដកស្រង់ចេញពី​សមុច្ច័យ​ខុសៗ​គ្នានឹង​ត្រូវ​ចាក់​បញ្ចាំង។ តាម​រយៈ​បណ្ណសារ​កម្រៗ ទាំង​នេះ លោក​អ្នក​នឹង​បាន​ទស្សនា​ព្រឹត្តិការណ៍អុំទូកតាំងពីឆ្នាំ១៩១០ ដល់ឆ្នាំ​ ១៩៥៤ ហើយ​ឯកសារ​ចុង​ក្រោយ​គឺ «ដំណើរទស្សនកិច្ច​របស់​​លោក​​ឧត្តម​សេនីយ៍​ហ្សាដឺហ្គោល​មក​កម្ពុជា»។

avatar
  • November 12, 2016 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday