នេះឬស្នេហ៍ខ្ញុំ?

ផលិតដោយ អង្គការ​សេវាផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​សុខភាព​កម្ពុជា (ឆេមស៍) ផលិតឆ្នាំ ២០១០ ៥៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មាន​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពីក្រោម

កញ្ចនា ជាសិស្សវិទ្យាល័យបាតថ្នាក់។ ក្នុងពេលនោះ នាងបានជ្រុលជ្រួស​ជាមួយ​បុរស​ម្នាក់ រហូត​ដល់មានផ្ទៃពោះ។ នាងបានទ្រាំលាក់​រឿងនេះទាំង​ឈឺចាប់ ស្របពេល​ដែល​បុរស​ម្នាក់​នោះ បានបោះបង់នាងចោលទៀត។ ក្រោយមក នាងក៏បាន​ជួប​បុរស​ម្នាក់​នោះជាថ្មី ប៉ុន្តែក្នុង​នាម​ជា​​អនាគត​​គូដណ្ដឹង​បងស្រី​នាង​ទៅវិញ......

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 19, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday