ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ កន្លែង​ផ្ដល់​សេចក្ដីសុខ​តែមួយគត់

ដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តម សីហនុ ៤៦នាទី ឆ្នាំ១៩៩៥ ភាសាខ្មែរ

កែមចង់បួសជាព្រះសង្ឃ​បន្ទាប់​ពី​បាន​​ឆ្លង​កាត់​ជីវិត​​សោកនាដកម្ម។ បង​ប្រុស​របស់​កែម​រំពឹង​ថា​នឹង​បាន​ឡើង​ជា​មេដឹកនាំ ប្រសិន​បើគាត់​រំលោភ និង​សម្លាប់​យក​ព្រហ្មចារី​របស់​កុមារ​ដែល​មាន​​អាយុ​១០​ទៅ​១២ឆ្នាំ បាន​គ្រប់​ចំនួន​១០០នាក់ តែក៏​ត្រូវ​ចាប់​ខ្លួន។ កែម​ក៏​បា​ន​ទៅ​ធ្វើការ​ជា​សន្តិសុខ​នៅភ្នំពេញ​ នៅ​ផ្ទះ​របស់​អ្នកស្រី​ម៉ាប់។ គាត់​ជា​​មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ពួកែ​ប្រច័ណ្ឌ​ប្ដី ហើយ​​បាន​​សម្លាប់​ប្ដី​របស់​ខ្លួន និង​ប្រពន្ធ​ចុង​នោះ​ចោល....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 7, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday