ភាពយន្តពីរនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃនេះ

ផលិតដោយ គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហម អន្តរជាតិ (CICR)

១. «បញ្ហាស្មុគស្មាញនៃ​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ»
ផលិតដោយ​CICR ឆ្នាំ១៩៨០ ២៤នាទី ភាសាបារាំង
ខ្សែភាពយន្តនេះ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​អំពី​ ភាព​ស្មុគ​ស្មាញ​នៃ​បញ្ហា​នានា ដែល​បាន​ជួប​ប្រទះ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ សកម្មភាព​ជួយ​សង្គ្រោះ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​កម្ពុជា​ ពោលគឺ​បញ្ហា​ទាក់​ទង​នឹង​ជំនួយ​​ជា​​ម្ហូប​​អាហារ និង​បញ្ហា​ទាក់​ទង​នឹង​ជំនួយ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ សំរាប់​​ជន​ភៀស​ខ្លួន គឺ​មាន​ដូច​គ្នា។

២. «ជួយព្យាបាល​ពួកគេ​សិន​ចុះ ចាំ​ខ្ញុំ​ថែទាំ​​ពួក​គេ​ជា​ក្រោយ»
ផលិតដោយ​CICR ឆ្នាំ១៩៨៣ ១៦នាទី ភាសា​បារាំង
ដើម្បី​ថែរក្សា​ការ​ពារ​វប្បធម៌​ខ្មែរ និង​ជួយ​ជន​ភៀសខ្លួន​ខ្មែរ កាក​បាទ​ក្រហម​អន្តរជាតិ​បាន​បង្កើតមជ្ឈ​មណ្ឌល​ឱសថ​បុរាណ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន នៅ​ក្បែរ​មណ្ឌល​សុខភាព​សម័យ​របស់ខ្លួន។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 16, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday