ភាពយន្តអាស៊ាន វគ្គ២ (CSFF)

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៨រឿង រយះពេល ៧៨នាទី

១. ខ្សែភ្លើងទង់ដែង, អ៉ីរ៉ង់, ១០នាទី
២. ការជះត្រឡប់, ហុងកុង, ១០នាទី
៣. ប្រសិនបើអ្នកជាស្រ្តី, តាជីគីស្ថាន, ១៣នាទី
៤. និទានផ្សងព្រេង, ឥណ្ឌា, ៦នាទី
៥. ផ្ទះ, អាហ្គានីស្ថាន, ៦នាទី
៦. បុរសសាមញ្ញ, ប៉ាគីស្ថាន, ៧នាទី
៧. បិទភ្នែករបស់អ្នក..., អ៉ីរ៉ាក់, ១២នាទី
៨. រហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃពិភពលោក, ជប៉ុន, ១៤នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 26, 2017 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • Special Screening