ភាពយន្តអាស៊ាន វគ្គ៤

ភាពយន្តខ្លីចតុមុខ

មាន៦រឿង រយះពេល៩៥នាទី

១. ក្មេងស្រីសិស្សសាលា,​ ជប៉ុន, ១៩នាទី
២. ផ្ការីកនាពេលរាត្រី, សាំងហ្គាពួ, ១៥នាទី
៣. គ្មាននរណារារាំងបាន, ឥណ្ឌា, ១៥នាទី
៤. ការបង្ហាញស្រមលខ្លួន, តៃវ៉ាន់, ៩នាទី
៥. អំណោយ, គីហ្គីស្ថាន, ១៨នាទី
៦. ក្មេងស្រី និងគង្គា, ឥណ្ឌូនេស៉ី, ១៩នាទី

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 27, 2017 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • Special Screening