មច្ចុរាជពណ៌ស

ផលិតដោយ មណ្ឌលព័ត៌មាន​ស្ត្រីកម្ពុជា (WMC) ៤៩ នាទី ឆ្នាំ ២០០៥ ភាសាខ្មែរ

នៅក្នុងរឿងនេះ យើងតាម​ដាន​ពី​សិស្ស​វិទ្យាល័យមួយក្រុម ​ដែល​ប្រឈម​មុខ​នឹង​បញ្ហា​គ្រឿង​ញៀន។ អំពើ​ហិង្សា​ក្នុងគ្រួសារ ការ​ធ្វេស​ប្រហែស​របស់អាណា​ព្យាបាល និង​ការ​ភ្លើត​ភ្លើន​របស់​យុវជន​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់ គឺ​សុទ្ធ​សឹង​ជា​មូល​ហេតុ​នៃបញ្ហា.........

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • June 23, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday