មេមាន់ខ្មៅ

ដឹកនាំដោយ Min Bahadur Bham នៅឆ្នាំ​២០១៥ រយៈពេល ៩០នាទី ភាសានេប៉ាល់ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ការបញ្ចាំងកុនពិសេសចំនួន២ថ្ងៃ ជាមួយនឹងវត្តមាន​សមិទ្ធករ​ភាពយន្ត
ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែសីហា ម៉ោង ៦ល្ងាច
ថ្ងៃសោរ៍ ទី៥ ខែសីហា ម៉ោង ២:៣០នាទីរសៀល

បទឈប់បាញ់​បណ្តោះ​អាសន្នមួយ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ស្រុក​នេប៉ាល់​បាន​ដក​ដង្ហើម​មួយ​គ្រា។ ក្មេង​ប្រុស​ពីរ​នាក់​ដែល​មក​ពី​វណ្ណៈ​ខុស​គ្នា ក្លាយ​ទៅ​ជា​មិត្ដ​ជិត​ស្និទ្ធ ហើយ​ចិញ្ចឹម​មេមាន់​ដោយ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​លក់​ស៊ុត​របស់​វា។ ខ្សែ​ភាព​យន្តនេះ​ ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​​ជា​ភាព​យន្ត​ល្អ​បំផុត​ នៅ​ក្នុង​ផ្នែក International Film Critics Week នា​មហោស្រព​ភាពយន្ត​អន្តរជាតិ​នៅ​ទីក្រុងវ៉ឺនីស​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៥ ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 5, 2017 · 2:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening