រឿងជីវ៉ា និងរឿង​ភូមិក្របីរៀល

១. «ជីវ៉ា»
ផលិតដោយមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា (WMC) ១៥នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មែរ
កុមារាជីវ៉ា និង​គ្រួសារ មាន​ជីវភាព​លំបាក​ជា​ខ្លាំង។ពួកគេ​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ព្រំដែន​ប៉ោយប៉ែត​ រួច​បន្ដ​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ ដើម្បី​ប្រកប​របរ​ជា​អ្នក​សុំទាន។ ពេល​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ថៃ កុមារា​ជីវ៉ា​បាន​ចាញ់​បោក​បុរស​ម្នាក់​នៅ​ទីនោះ....

២. «ភូមិក្របីរៀល»
ផលិតដោយមណ្ឌល​ព័ត៌មាន​ស្រ្ដី​កម្ពុជា (WMC) ២២នាទី ២០១៣ ភាសាខ្មែរ
អ្នកភូមិក្របីរៀល​ជា​ច្រើន​នាក់ ត្រូវ​បាន​នាយ​ស៊ុយ នាំ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ចម្ការ​ធំៗ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ដោយ​ខុស​ច្បាប់។ ពួក​គេ​ធ្វើ​ការ​ស៊ូ​ទ្រាំ​នឹង​ភាព​នឿយ​ហត់​យ៉ាង​ខ្លាំង ក្នុង​១ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការ​លើស​ពី​១០ម៉ោង​ទៀត។ ពេល​ធ្វើការ​បាន​២០ថ្ងៃ ពួក​គេ​សុំ​បើក​ប្រាក់​ឈ្នួល​ពី​ថៅកែ ប៉ុន្ដែ​ប្រាក់​ទាំង​នោះ ត្រូវ​បាន​ស៊ុយ​បើក​យក​ជំនួស​ទៅវិញ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 28, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday