លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរីចនើ‌ (Richner)! កុំ​ធ្វើការ​ដល់​យប់​អធ្រាត្រពេក

ផលិតដោយ ធារីហ្វួកនេ និងប៉ាទ្រិកស្មិត ២០០២ ៥២នាទី ភាសាបារាំង

ភាពយន្តឯកសារនេះផ្តោត​លើ​ដំណើរ​ជីវិត​របស់​លោក ប៊ីត រីចនើ (Richner) ដែល​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​ព្យាបាល​កុមារ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ និង​ជា​អ្នក​កូដ​វីយ៉ូឡុងសែល​ជនជាតិ​ស្វីស។ គាត់​បាន​​​​​សម្រេច​ចិត្ត​បោះបង់​ចោល​អ្វីៗ​ទាំងអស់​របស់​គាត់​ ដើម្បី​ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​មួយ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ ដោយ​សារ​មាន​ឆន្ទៈ​ដ៏​មោះ​មុតគ្មាន​អ្វី​អាច​វាស់​បាន គាត់​បាន​ស្ថាបនា​មន្ទីរ​ពេទ្យ​កុមារ​គន្ធបុប្ផា​នៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 27, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday