សង្រ្គាមជនកំសាក

ដឹកនាំដោយដាវីដ ហ្វែនហ្គោល ៥៤នាទី ១៩៩៥ ភាសាអង់គ្លេស

ក្នុងសង្គមក្រោយសម័យខ្មែរក្រហម កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ខ្មោច​សល់​ពី​សង្គ្រាម។ ការ​គ្រប​ដណ្ដប់​នៃ​គ្រាប់​មីន​នៅ​តាម​ភូមិ​ជនបទ​នៅ​តែ​ជា​គ្រោះ​ថ្នាក់​មួយ និង​គំរាម​ដល់​អាយុ​ជីវិត​ជន​ស្លូត​ត្រង់​ជា​ប្រចាំ។ ខ្សែ​ភាពយន្តនេះ​មាន​បញ្ចូល​បទ​សម្ភាសន៍​របស់​ទាហាន​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​បន្ត​ការ​ដាក់​មីន​នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​ថ្មីៗ និង​កិច្ច​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​ជន​ស៊ីវិល​រងគ្រោះ​ផងដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 29, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday