សតិជាប់ទ្រុង

ដឹកនាំដោយ អាម៉ីត ដូបាយ (កម្ពុជា)​​ ៨៣នាទី​ ២០១៦ ភាសាខ្មែរ ជាមួយអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

គ្រូពេទ្យព្យាបាល​ជំងឺសរសៃ​ប្រាសាទ​​ម្នាក់​មក​ពី​ភ្នំពេញ ប្រឆាំង​​​ដាច់​ខាត​​នឹង​វិធី​​ព្យាបាល​​របស់​​​គ្រូ​ខ្មែរ​នៅ​​ជនបទ​។ ប៉ុន្តែ​​ការ​ប្រឆាំង​​របស់​​​គ្រូពេទ្យ​​ជាមួយ​​នឹង​​ទម្លាប់​​បុរាណ បាន​​បំផ្ទុះ​​កំហឹង​​របស់​​គ្រូ​ខ្មែរ​​ម្នាក់​​នេះ ដោយ​​គាត់​​បាន​​ដាក់​បង្ខាំង​​​អ្នក​ជំងឺ​​នៅ​ក្នុង​ទ្រុង។ ការ​ពុះពារ​ប្រឆាំង​នឹង​អបិយ​ជំនឿ និង​ជំនឿចាស់​​គំរិល​ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ជីវិត​គ្រួសារ​របស់​លោកគ្រូពេទ្យ​ម្នាក់នេះ។

ការប្រឈមមុខ​គ្នា​រវាង​វិទ្យាសាស្ត្រ និង​ការ​ព្យាបាល​បែបបុរាណ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • April 28, 2017 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening