ស្រមោលអង្គរ

ដឹកនាំដោយ​ ឡឺវី ព្យែរ​អូស្ការ និង​ ស្តីតហ្ស័រ បារបារ៉ា​ រយៈពេល​ ៥៥នាទី ផលិត​ឆ្នាំ ១៩៩៧ និយាយ​ជាភាសាខ្មែរ

ក្រោយ​សង្រ្គាម​ជា​ច្រើន​ទសវត្ស អង្គរ​នៅ​តែ​ជា​ទី​កន្លែង​សក្ការៈ​របស់​ខ្មែរ។ ឯកសារ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ តំបន់​អង្គរ​ ដោយ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ជួប​ប្រសព្វ​គ្នា​រវាង​កម្ពុជា​អតីតកាល​ និង​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន។​ ជាមួយ​នឹង​អ្នក​បុរាណ​វត្ថុវិទ្យា​ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ និង​កសិករ​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​ ភាពយន្ដ​នេះ​នឹង​នាំ​យើង​ទៅកាន់​ប្រវត្តិ​អរិយ​ធម៌​ខ្មែរ។

avatar
  • October 3, 2015 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday