អ្នកវង្វេងផ្លូវ

ដឹកនាំដោយ គ្រីស្ទីន ប៊ូតៃយេរ ផលិតឆ្នាំ ២០១០ រយៈពេល ៥៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មាន​​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ក្រោយពីបានរួច​ផុត​ពី​សង្គ្រាម​នៅ​កម្ពុជា​ អស់​រយៈពេល ៣០ឆ្នាំ ពួក​គេ​ក៏​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មក​កម្ពុជា​វិញ នៅ​ឆ្នាំ១៩៩២ ជា​មួយ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ​៣៨០ ០០០នាក់ ពី​ជំរំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​នៅ​តាម​ព្រំ​ដែន​​ថៃ ហើយ​ក៏បានមករស់នៅក្នុងភូមិមួយ​រៀប​ចំ​ដោយ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ។ អ្នក​ភូមិ​ចាស់​បាន​​ឲ្យ​​ឈ្មោះ​ក្រៅ ដល់​​អតីត​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ទាំង​នេះ​ថា​ជា «ជន​វង្វេង​ផ្លូវ»។ ជន​វង្វេង​ផ្លូវ​ទាំង​​នេះ​ ខំ​​ប្រឹង​​សន្សឹមៗ តែ​​ដោយ​​អត់​​ធ្មត់ ដើម្បី​​រស់ និង​​ចូល​​ចុះ​​ក្នុង​​សង្គម​​ជា​ថ្មី ដោយ​ពុះ​ពារ​ដើម្បី​អនាគត​របស់​កូន​ចៅ​ពួកគេ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 18, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday