អ្នកស្រែ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ១៩៩៤ ១២០នាទី ភាសាខ្មែរ និង​មាន​អក្សរ​អង់​គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម

ភាពយន្តនេះបង្ហាញ​ពី​ជីវិត​របស់​កសិករ​មួយ​គ្រួសារ​ ដែល​មាន​ប្ដី​ឈ្មោះ វង្ស ពៅ ប្រពន្ធ​ឈ្មោះ​យឹម អ៊ំ និង​កូន​ស្រី​ទាំង​៧​នាក់។ ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​ពួក​គេ​មាន​ភាព​មមា​ញឹក មាន​ភាព​រីក​រាយ មាន​ជំនឿ​សាសនា និង​អាច​រស់​រាន​បាន...។ ដី​ស្រែ​តូច សមាជិក​គ្រួសារ​ច្រើន កូនៗ​កាន់​តែ​ធំ លំនឹង​គ្រួសារ​ក៏​ចុះ​ទន់​ខ្សោយ។ គ្រោះ​ថ្នាក់​ចៃដន្យ​មួយ​កើត​ឡើង ហើយ​វដ្ដ​នៃ​ជីវិតគឺ​​ វិល​វល់​ទៅ​រក​សេចក្ដី​ស្លាប់....

avatar
  • April 9, 2016 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday