អ្នកអង្គរ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ២០០៣ ៩៥នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ឯកសារនេះតាមថតពី​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​កម្មករ​ខ្មែរ ក្នុង​ការ​ដ្ឋាន​ជួស​ជុល​ប្រាសាទ​​តំបន់​អង្គរ។ ចាប់​តាំង​ពី​វ័យ​ក្មេង រហូត​ដល់​វ័យ​ចាស់ ពួក​គេ​ជឿ គោរព​ស្រលាញ់ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​ប្រាសាទ​បុរាណ​របស់​ខ្លួន។ ​នៅ​ក្នុង​សាច់​រឿង​នេះ ​គេក៏​ឃើញ​មាន​ផង​ដែរ​តួ​អង្គ​សំខាន់​មួយ​ឈ្មោះ​កុយ ដែល​តែង​តែ​និយាយ​ជា​មួយ​រូប​ចម្លាក់​អប្សរា។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 30, 2017 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday