របាំអប្សរាក្នុងសភាពនិរទេស

ដឹកនាំដោយ ហ្សាក់ កេបាដ្យង់ ឆ្នាំ ១៩៨៨ រយៈពេល ៩៨ នាទី ភាសាបារាំង

អប្សរា គឺជាទេពអប្សរ ហើយក៏ជាឈ្មោះរបាំដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរផងដែរ។ របាំនេះបង្កើតឡើងដោយមហាក្សត្រីយានី ស៊ីសុវត្ថិ កុសុម: នៅឆ្នាំ ១៩១៤ ហើយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្នុងពេលមានសង្រ្គាម និងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ នៅឆ្នាំ ១៩៨០ នាដកាខ្មែរដែលនៅរស់រានមានជីវិត ហើយភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំង និងនៅជំរំសាយធូ នាព្រំដែនខ្មែរ-ថៃ បានធ្វើឲ្យរបាំនេះរស់ឡើងវិញ។ ឯកសារនេះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃការរស់ឡើងវិញនៃរបាំនេះ ចាប់តាំងពីនៅជំរំជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសបារាំង និងពីការហ្វឹកហាត់រហូតដល់ការសម្តែងនៅលើឆាក។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • May 4, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday