បង្សុកូល ៖ ការរំឭកដល់កម្ពុជា – Online

ដឹកនាំ​ដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី និង ហ៊ឹម សុភី ឆ្នាំ២០១៩ រយៈពេល​៦៥នាទី ភាសា​ដើម

ជាសិល្បៈ​នៃការ​តែងនិពន្ធ​ថ្មី បញ្ចូលគ្នា​រវាង​តន្ត្រី សំឡេង រូបភាព កាយវិការ និង​ធាតុផ្សំ​នានា បង្កើត​បាន​ទស្សនីយភាព​ពិសេស​មួយ។ នេះគឺជា​ស្នាដៃ​និមិត្តឡើង​ដំបូង​នៃបទភ្លេង និង​កំណាព្យ​មួយបែប​ទៀត ដើម្បី​ជាការ​ជួយដោះស្រាយ​ការប៉ះ​ទង្គិច​ផ្លូវចិត្ត​មួយផ្នែក​របស់​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដែល​វិបត្តិ​ផ្លូវចិត្ត​ទាំងនោះ​បានកើតឡើង​នាចុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៧០។

avatar
  • January 9, 2021 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday