ឆ្អឹងអណ្តែត

ដឹកនាំដោយ ម៉ៅ អាយុទ្ធ រយៈពេល ១០៧ នាទី ឆ្នាំ ១៩៩១ ភាសាខ្មែរ

នេះជារឿងពិតមួយដែលស្ទើរតែជឿពុំបាន នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៩ និង ១៩៨១។ សំណាងបានលួចស្រឡាញ់ស្រីតូច ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកតាដែត។ តាដែតដឹងគុណសំណាងជាខ្លាំងផងដែរ ព្រោះដោយសារសំណាងនេះហើយ ទើបគ្រួសាររបស់គាត់បានរួចផុតពីការស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ ប៉ុន្ដែអ្វីៗក៏ប្រែប្រួល នៅពេលដែលតាដែតរើសបានកំណប់ គាត់បានហាមកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យឈប់ទាក់ទងជាមួយសំណាង…

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 25, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday