គ្រួសារនាងត្រប់ – Online

ដឹកនាំដោយ រស់ សុខុម រយៈពេល ៣៣ នាទី ភាសាខ្មែរ

គ្រួសារមួយ មានកូនស្រីម្នាក់។ នាងមិនបានរៀនសូត្រទេ ហើយនាងបានទៅធ្វើការដោយប្រើកម្លាំង។ ឪពុកម្តាយ បានស្តីបន្ទោសនាងពីបញ្ហាដែលនាងធ្វើការទទួលបានប្រាក់តិច។ ក្រោយមក នៅពេលនាងមានស្វាមី ប្ដីរបស់នាងមិនឲ្យនាងទៅប្រកបការងារអ្វីទាំងអស់ ដោយឲ្យរូបនាងនៅធ្វើកិច្ចការក្នុងផ្ទះ។ ស្វាមីនាងបានប្រើអំពើហិង្សា និងចោទនាងថាមិនចេះជួយកិច្ចការទាំងពួង។ គេទាំងពីរឈ្លោះប្រកែកគ្នា រួចក៏រត់គេចទៅផ្ទះម្តាយរៀងៗខ្លួន។ តើវាសនាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនឹងទៅជាយ៉ាងណា?

avatar
  • June 20, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday