ជួបជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្តជាស្ត្រី – Online

ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត និងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្ត ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា បានត្រឡប់មកជាថ្មីទៀតហើយ! កិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះ​នឹងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមិទ្ធករភាពយន្តជាស្ត្រីពីររូប គឺអ្នកស្រី គឹម សោភា និងអ្នកស្រី មាស ស្រីលីន។ សមិទ្ធករភាពយន្តទាំងពីររូបនេះនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនូវស្នាដៃភាពយន្តខ្នាតខ្លីរបស់ពួកគេគឺ ៖

- រឿង ស្លាបប្រផេះ ដឹកនាំដោយអ្នកស្រី គឹម សោភា
- រឿង សុបិនកាលីហ្វ័រញ៉ា ដឹកនាំដោយអ្នកស្រី មាស ស្រីលីន

កិច្ចពិភាក្សាតាមរយៈ Online ជាមួយសមិទ្ធករភាពយន្តទាំងពីររូប នឹងចាប់ផ្តើមក្រោយពីការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្លីទាំងបីរឿងនេះចប់។

កម្មវិធីនេះនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាចតទៅ។ លោកអ្នកអាចរីករាយទស្សនាពីគ្រប់ទីកន្លែង​ និងអាចសួរសំណួរទៅកាន់សមិទ្ធករភាពយន្តផងដែរ។

avatar
  • May 9, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday