បេសកកម្មតន្ត្រី – Online

ផលិតដោយអង្គការសេវាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសុខភាពកម្ពុជា (ឆេមស៍), ២០១០

រីករាយទស្សនាបណ្ណសារ នៅរៀងរាល់ពេលសម្រាកថ្ងៃត្រង់ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា!

ជាមួយនឹងរសជាតិអាហារថ្ងៃត្រង់ ព្រមទាំងសុភមង្គលពីគ្រប់ទីកន្លែង! យើងខ្ញុំសូមជូននូវបណ្ណសារ (ល្ខោនភាគទូរទស្សន៍) រឿង "បេសកកម្មតន្រ្ដី" ដែលផលិតឡើងដោយអង្គការឆេមស៍។

បណ្ណសារដ៏ពិសេសនេះនឹងបង្ហាញជូនទស្សនានៅរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១២ និង ៣០ នាទីរសៀល តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា។

avatar
  • May 4, 2020 · 12:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening