កុំស្មានបងភ្លេច ខ្មែរបាត់បង់តន្រ្តីរ៉ក់

ដឹកនាំដោយ ចន ពីរ៉ូហ្ស៊ី ១០៥ នាទី ២០១៤ ភាសាអង់គ្លេស មានអក្សរខ្មែររត់ពីក្រោម

តាមរយៈកែវភ្នែក ពាក្យសម្ដី និងចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀង ដ៏មានប្រជាប្រិយភាព នាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៥០-៦០ និង ៧០ ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះ បង្ហាញពីអតីតកាលដ៏សាំញ៉ាំរបស់កម្ពុជា។ ខ្សែភាពយន្តនេះ បង្ហាញពីតន្ត្រីរ៉ក់របស់កម្ពុជា រាប់តាំងពីសម័យ ដែលរុងរឿងបំផុត រហូតដល់តូ្រវបានបំផ្លាញសើ្ទរទាំងសុ្រង ទៅជាមួយនឹងប្រទេសទាំងមូល។

ការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះ ក្រោមកិច្ចសហការជាដៃគូរវាងសិល្បៈខ្មែរអមតៈ និងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទស្សន៍បុប្ផាណា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «រដូវកាលវប្បធម៌»។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 17, 2018 · 6:30 pm
  • Bophana Center
  • Special Screening