វិមានសុបិន

ផលិតដោយ អង្គការ BBC World Service Trust រយៈពេល ៩០ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

កម្លោះបីនាក់ វីរៈ វិបុល និង ភក្ដី បានតស៊ូរកការងារធ្វើនៅឯទីក្រុង និងប្រជែងគ្នា ដើម្បីដណ្ដើមយកបេះដូងនារីតែម្នាក់។ ចៃដន្យ ពួកគេទាំងបី បែរជាបានជួបគ្នាម្ដងទៀត នៅឯបារមួយកន្លែង ឈ្មោះ «វិមានសុបិន»។ នៅទីនោះ ពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយមេរៀនជីវិតថ្មីៗជាច្រើន ដែលពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះ។ តើនឹងមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើង ហើយនរណាជាអ្នកឈ្នះ?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • September 29, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday