ក្រដាសមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេ

ដឹកនាំដោយ ប៉ាន់ រិទ្ធី ឆ្នាំ ២០០៦ រយៈពេល ៨៧ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

វាសនារបស់នារីរកស៊ីផ្លូវភេទ ដែលទទួលរងនូវផលវិបាកបន្សល់ពីសង្គ្រាមរយៈពេលជិត ១០ ឆ្នាំ។ ពួកគេរស់នៅចំកណ្តាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ គឺនៅប៊ូឌីញ ស និងបណ្តោយជីវិតទៅក្នុងអំពើពេស្យាចារ។ ភាពអៀនខ្មាសបណ្តាលឲ្យពួកគេបន្តប្រកបរបរនេះ និងមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 31, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday