ពិព័រណ៍រូបថត “សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ”

រៀបចំដោយ NGO-CEDAW

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ
សម្ពោធពិព័រណ៍នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា វេលាម៉ោង ៦ ល្ងាច

រៀបចំដោយ NGO-CEDAW

NGO-CEDAW គឺជាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមចំនួន ៤០ ដែលធ្វើការទៅលើការត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញការអនុវត្តនូវអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រី (CEDAW) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Dignity Cambodia គឺជាគម្រោងរបស់ NGO-CEDAW ដែលប្រើសិល្បៈជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិរបស់ខ្លួន ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ និងដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រជាទូទៅ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ គឺជាយុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ធ្វើឡើងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងភេទ ហើយនៅឆ្នាំនេះ NGO-CEDAW នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ក្រោមចំណងជើងថា «សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ» ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ ដែលនឹងបង្ហាញពីស្នាដៃថ្មីរបស់សិល្បករខ្មែរ ថា លីនដា, ឃួន វិសិដ្ឋ និង តូ ម៉ាលីនដា។ សិល្បករ វ័យក្មេងទាំងនេះ បានសហការគ្នាបង្កើតពិព័រណ៍រូបថត ដែលជំរុញឲ្យអ្នកទស្សនាសាកសួរនូវអ្វីដែលពួកគេបានរៀន ពោលគឺអំពីអ្វីដែលពួកគេគួរតែប្រព្រឹត្ដចំពោះដៃគូរបស់ពួកគេ។

ពិព័រណ៍នេះ នឹងបើកសម្ពោធចាប់ពីម៉ោង ៦-៩ យប់ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩។ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធនេះ ក៏នឹងមានការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់ ម៉ូណា ស៊ីម៉ន់ គឺរឿង The Nun's Path ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរជីរិតរបស់ដូនជីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ ហេង កុសល ដែលគាត់ជឿថា ផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការត្រាស់ដឹង គឺមានសម្រាប់ទាំងបុរសនិងស្រ្តី។

ពិព័រណ៍នេះ ត្រូវបានគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុប និង DCA តាមរយៈគម្រោងសំឡេងដើម្បីសមភាពយេនឌ័រ និងមូលនិធិ Heinrich Boll។

ចូលរួមទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • November 26, 2019 · 8:00 am
  • Bophana Center
  • Exhibitions