បេះដូងរតនៈ

ផលិតដោយ មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៩ រយៈពេល ៧៥ នាទី ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តនេះបង្ហាញពីសក្ដានុពលរបស់នារីវ័យក្មេងមួយរូប ដែលទើបតែរៀបចប់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ រហូតបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយក្នុងខេត្តរតនគិរី។ នាងបានពុះពារការលំបាកនៃជីវិតក្នុងព្រៃភ្នំ ដែលជាពិភពមួយខុសគ្នាដាច់ស្រឡះពីពិភពដែលនាងធ្លាប់រស់នៅ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 12, 2019 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday