របាំរឿងរាមកេរ្តិ៍មានចំណងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេវតា

ដឹកនាំដោយ ស្ទេហ្វាន ឡឺបុង រយៈពេល ៥២ នាទី ឆ្នាំ ១៩៩៣ ភាសាខ្មែរ

ភាពយន្តឯកសារនេះរៀបរាប់ពីប្រវតិ្តនៃរបាំបុរាណខែ្មរមួយ ដោយចាប់ផ្តើមពីផ្ទាំងចម្លាក់នៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរ រហូតដល់ការហ្វឹកហាត់របាំនៅសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈក្រុងភ្នំពេញ។ របាំនោះគឺ របាំរឿងរាមកេរ្តិ៍ តាមបែបខែ្មរដោយយកតាមលំនាំរឿងរាមាយណៈ។ ជាមួយនឹងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា យើងឃើញតួអង្គព្រះរាម និងតួអង្គផេ្សងៗទៀតនៃរឿងរាមកេរ្តិ៍។ ភាពយន្តឯកសារនេះក៏មានបទយកការណ៍ និងបទសម្ភាសន៍នានា ធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • January 11, 2020 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday