សមុទ្រទុក្ខព្រួយ

ដោយ វ៉ានីសា រេដហ្គ្រាវ ចក្រភពអង់គ្លេស / ២០១៦ / ៧៤ នាទី

រឿង "សមុទ្រទុក្ខព្រួយ" ជាស្នាដៃដំបូងរបស់អ្នកស្រី វ៉ានីសា រេដហ្គ្រាវ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្ត ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិបត្តិជនភៀសខ្លួនលើសកលលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន តាមរយៈកែវភ្នែក និងសំឡេងរបស់អ្នកដែលធ្វើយុទ្ធនាការទាំងឡាយ ព្រមទាំងក្មេងតូចៗទៀតផង។ ភាពយន្តនេះបានលាយបញ្ចូលគ្នារវាងអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល និងជាភាពយន្តឯកសារដ៏រំជួលចិត្តដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្ស។

avatar
  • March 9, 2019 · 10:00 am
  • Bophana Center
  • CIFF