អរគុណសម្រាប់ទឹកភ្លៀង

ដោយ ជូលា ដា, គីស៊ីលូ មូស្យា, ចក្រភពអង់គ្លេស, ន័រវេស / ២០១៧ / ៩០ នាទី

កាលពី ៥ ឆ្នាំមុន គីស៊ីលូ ដែលជាកសិករជនជាតិកេនយ៉ាម្នាក់ បានចាប់ផ្តើមប្រើកាមេរ៉ារបស់គាត់ដើម្បីផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃជីវិតគ្រួសារ និងភូមិរបស់គាត់ ក៏ដូចជាវិនាសកម្មនានាដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ បន្ទាប់ពីមានព្យុះសង្ឃរាដ៏កំណាចមួយ គាត់បានផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងពីឪពុកម្នាក់ ទៅជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ និងសកម្មជនមួយរូបនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

avatar
  • March 14, 2019 · 3:30 pm
  • Bophana Center
  • CIFF