ខ្មោចប្រពន្ធជាទីស្រលាញ់របស់ខ្ញុំ

ដឹកនាំដោយ នរោត្តម សីហនុ ឆ្នាំ ១៩៩៣ រយៈពេល ៤១ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរអង់គ្លេសរត់ពីក្រោម

ខ្មោចភរិយារបស់បុរសអ្នកមានម្នាក់ បានសុំឲ្យស្វាមីនាងរៀបការភរិយាថ្មីម្នាក់ទៀត ទៅតាមឆន្ទៈរបស់នាង ដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិ។ ប៉ុន្ដែ ដោយសារសេចក្ដីស្នេហា និងភ្លើងប្រចណ្ឌ នាងមិនបានឈប់មករកស្វាមីរបស់នាងឡើយ.....

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • October 13, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday