ការបញ្ចាំងភាពយន្ដខ្នាតខ្លីរបស់សមិទ្ធិករ ២ រូប

ដឹកនាំដោយ គឹម សុធាថងឌី និង ហេង លឹម

នៅដើមរដូវរងានេះ មជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា សូមធ្វើការបង្ហាញភាពយន្ដខ្នាតខ្លីរបស់សមិទ្ធិករ ២ រូប។ ខ្សែភាពយន្ដខ្នាតខ្លីចំនួន ៨ រឿង ដឹកនាំដោយ គឹម សុធាថងឌី រួមមាន ៖ រឿង «កុំថាតែមាត់» រឿង «ពិសិដ្ឋ និងចំរើន» រឿង «ពួកយើងទៅបោះឆ្នោត» រឿង «ម៉ែ» រឿង «មិត្តខ្ញុំ» រឿង «ស្រីស្អាត ប្រុសឆ្លាត» រឿង «អាថ៌កំបាំងតុលា» និងរឿង «បុរសម្នាក់លើដងវិថី»។

ជាមួយគ្នានេះ យើងក៏សូមបង្ហាញខ្សែភាពយន្ដ ២ ទៀត ដឹកនាំដោយ ហេង លឹម រួមមាន ៖ រឿង «១៣ កក្កដា ម៉ាស៊ីនពេលវេលា» និងរឿង «លុយ»។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • December 1, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday