ភាពយន្តចំនួន ២ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

១. «កុំចំអកនឹងស្នេហ៍ខ្ញុំ!»
ផលិតដោយ ខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ ២០០៨ រយៈពេល ២៨ នាទី ភាសាបារាំង
ចម្រៀងនេះរៀបរាប់ពីរឿងស្នេហ៍របស់បុរសម្នាក់ ដែលបានលួចស្រលាញ់នារីម្នាក់ជាខ្លាំង។ ចំណែកនារីវិញមិនដែលខ្វល់ខ្វាយពីស្នេហានេះឡើយ។

២. «ផ្កាឈូកនៃព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់»
ផលិតដោយ ខេមរាភាពយន្ដ ឆ្នាំ ១៩៩៩ រយៈពេល ២៨ នាទី ភាសាខ្មែរ មានអក្សរបារាំងរត់ពីក្រោម
ផ្កាឈូកគឺជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនា។ ខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញពីអត្ថន័យរបស់ផ្កាឈូកលើទិដ្ឋភាពសាសនា និងវប្បធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរ។

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • March 23, 2019 · 6:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday