ភាពយន្តចំនួន ២ នឹង​ត្រូវ​​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍នេះ

ផលិតដោយ មជ្ឈមណ្ឌលសំឡេងស្ត្រីខ្មែរ

១. «ផ្លូវមួយដែលត្រូវដើរ»
ផលិតឆ្នាំ ២០០៤ រយៈពេល​ ៣១ នាទី ភាសាខ្មែរ មាន​​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម
ដេត និងភិន ជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នា។ ដេត ជាអ្នកញៀនថ្នាំ រីឯភិន កំពុងតែចង់ដើរទៅរកគ្រឿងញៀន។ ៦ ខែក្រោយមក ភិនឃើញដេត ក្លាយជាក្មេងអនាថាតាមចិញ្ចើមថ្នល់ តើភិននឹងត្រូវសម្រេចចិត្ត ដើរទៅផ្លូវណាបន្តទៀត?

២. «ស្នាមញញឹមថ្មី»
ផលិតឆ្នាំ ២០០៤ រយៈពេល ៣០ នាទី ភាសាខ្មែរ មាន​​អក្សរ​អង់គ្លេស​រត់​ពី​ក្រោម
គ្រួសាររបស់ទូច មានជីវភាពក្រីក្រលំបាក។ ការងារផ្ទះ នាងជាអ្នករ៉ាប់រងទាំងស្រុង តែប្ដីរបស់នាងគិតតែពីទារលុយនាង យកទៅផឹកស្រា។ ថ្ងៃមួយ ទូចធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ តើប្ដីរបស់ទូចអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះចំពោះនាង?

ទស្សនាដោយសេរី

avatar
  • August 25, 2018 · 5:00 pm
  • Bophana Center
  • Cine Saturday