ព្រឹត្តិប័ត្រ

នៅ​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ចន្ទ័ កាល​វិភាគ​កម្មវិធី​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា ដែល​រួម​មាន​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ខ្សែ​ភាព​យន្ដ ដូច​ជា​កម្ម​វិធី សប្ដាហ៍​ភាព​យន្ដ ក្លិប​ភាព​យន្ដ កម្ម​វិធី​សកម្មភាព​វប្បធម៌ ការ​តាំង​ពិព័រណ៍ សិក្ខា​សាលា បាឋកថា​ ការ​បញ្ចាំង​ភាព​យន្ដ​ពិសេស ការ​ជជែក​ពិភាក្សា -ល-។ កម្មវិធី​ទាំង​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​បុប្ផាណា​។ ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ចង់​បាន​រួម​គ្នា​ផង​ដែរ​ នូវ​ព្រឹត្តិប័ត្រ​ទូទៅ​ ពីសកម្មភាពរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ ចុះឈ្មោះ​របស់​អ្នក​ដើម្បីទទួល​បាន​នូវពត៌មាន​ដែល​ផ្ញើរ​ចេញ​ ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។